Asiakkaille

Hinnasto

Satavakan sähkönsiirron hinnat 1.1.2022 alkaen:

  • Kulutusmaksu talviarkipäivä* 9,90 €/MWh
  • Kulutusmaksu, Muu aika 3,30 €/MWh
  • Verkosta ottomaksu 2,60 €/MWh
  • Verkkoon antomaksu 0,75 €/MWh
  • Loisenergiamaksu, otto 5,00 €/Mvarh
  • Loisenergiamaksu, anto 5,00 €/Mvarh
  • Loistehomaksu 1000,00 €/Mvar/kk
  • Voimalaitosten tehomaksu 162,50 €/MW, kk (1950 €/MW/a)
  • Perusmaksu 1300,00 €/kk,asiakas

*Talviarkipäivä: joulu-helmikuu ma-pe klo 7.00-21.00

Muut veroluonteiset maksut (mm. tehoreservimaksu, sähkövero ja arvonlisävero) laskutetaan toteuman mukaan.


Liittyminen

Satavakan suurjännitteiseen jakeluverkkoon liittymän hinnoittelu perustuu liittymisestä aiheutuviin kustannuksiin ja liittymistehon mukaiseen kapasiteettivarausmaksuun.

Satavakan liittymisperiaatteet on kuvattu erillisessä ohjeessa:

Satavakka Oy liittymisehdot ja -maksut 2020.pdf

Palveluehdot

Satavakka noudattaa Energiamarkkinaviraston vahvistamia ja Energiateollisuuden suosittelemia verkkopalvelu- ja liittymisehtoja.

Suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluehdot SJVPE 2019.pdf

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot SJLE 2019.pdf

Lisätietoa voimajohdoista

Tietoa suurjännitteisen verkon rakenteesta ja turvallisuudesta lisää Fingridin sivuilta: