Kalanti–Kairakatu-projekti

Satavakan suurjännitteisen 110 kV:n johdon rakentaminen alkaa Kalannin ja Rauman välillä

Satavakka Oy saneeraa vuonna 1966 rakennetun 36 kilometrin pituisen voimajohdon Kalannin ja Rauman Kairakadun sähköaseman välillä. Voimajohto saneerataan nykyiselle johtokadulle.

Voimajohtosaneerauksen aikataulu:

 • Perustustyöt ja pylväiden kokoonpano alkaa viikolla 15 Pitkäjärven haaralla Raumalla Lähdepellon ja Helistölän läheisyydessä. Voimajohdon rakentaminen toteutetaan touko-kesäkuussa 2021 ja uusi voimajohto otetaan käyttöön juhannukseen mennessä.
 • Kalannin suunnalta aloitetaan perustukset ja pylvästyöt toukokuussa. Elokuussa 2021 alkaa varsinainen voimajohdon rakentaminen johto-osittain. Johdon rakentaminen ja käyttöönotto Kalanti–Ihode välillä on syksyllä 2021.
 • Voimajohto rakennetaan Ihodesta Raumalle talvella 2022. Voimajohdon käyttöönotto Raumalla on keväällä 2022.
 • Voimajohdon saneerausprojekti on valmis kesäkuun loppuun mennessä 2022.

 • projektissa saneerataan 36km 110kV:n voimajohto nykyiselle johtokadulle
  • Suunnittelu aloitettu kesällä 2018
   • esiselvitykset ja reittisuunnitelma
   • ympäristöselvitys
   • kuulemiskokoukset maanomistajille
   • maastotutkimus ja kartoitus, sekä pylväspaikkojen merkintä
   • arkeologinen inventointi
   • uusien pylväspaikkojen maaperätutkimukset ja peltopylvässopimukset
   • johtoalueen reunavyöhykkeen lunastustoimitukset syksyllä 2020
  • Urakan toteutus
   • urakkasopimus tehty kesällä 2020 TLT Building Oy:n kanssa
   • johtokatujen raivaus marras-joulukuu 2020
   • pylväsperustuksien teko aloitetaan talvella 2021

   • pylväiden kasaus ja johtojen vetäminen alkaa kesällä 2021

   • Rauman teräsristikkopylväiden rakentaminen keväällä 2022

   • Johtojen käyttöönotto vaiheittain kevät 2021 - 2022

  • Yhteystiedot:

   Urakoitsija
   Mikko Hakala
   mikko.hakala@tltgroup.fi
   040-7131811

   Satavakan projektipäällikkö
   Juho Jussila
   juho.jussila@vsv.fi
   050-3385 384