SATAVAKKA OY on alueellinen sähköverkkoyhtiö, joka vastaa suurjännitteisestä jakeluverkkotoiminnasta (110 kV) Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin alueella. Satavakka siirtää sähköä Fingridin kantaverkosta ja voimalaitoksilta toisille verkkoyhtiöille ja asiakkaille. Satavakka omistaa 85 kilometriä 110 kV:n johtoa.

Satavakan omistajat ovat Rauman Energia Oy ja Vakka-Suomen Voima Oy. Satavakan asiakkaita ovat omistajayhtiöiden lisäksi Yara Suomi Oy ja Liikennevirasto/VR.

Satavakka Oy:n hinnasto ja liittymisehdot. 

Lisätietoa 110 kV:n voimajohtoprojektista. 

Satavakka Oy:n yhteystiedot ja laskutusosoitteet.