SATAVAKKA OY on alueellinen sähköverkkoyhtiö, joka vastaa suurjännitteisestä jakeluverkkotoiminnasta (110 kV) Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin alueella. Satavakka siirtää sähköä Fingridin kantaverkosta ja voimalaitoksilta toisille verkkoyhtiöille ja asiakkaille. Satavakka omistaa 85 kilometriä 110 kV:n johtoa.

Satavakan omistajat ovat Rauman Energia Oy ja Vakka-Suomen Voima Oy. Satavakan asiakkaita ovat omistajayhtiöiden lisäksi Yara Suomi Oy ja Liikennevirasto/VR.

Satavakka Oy suorittaa Rauma-Lappi ja Uusikaupunki-Sanno 110 kV:n voimajohtojen lähialueelta johtoa vaarantavan puuston latvasahausta. Toimen…  Lue lisää

Satavakka Oy saneeraa vuonna 1966 rakennetun 36 kilometrin pituisen 110 kV:n voimajohdon Kalannin ja Rauman Kairakadun sähköaseman välillä. V…  Lue lisää

Lisätietoa 110 kV:n voimajohtoprojektista. 

Satavakka Oy:n hinnasto ja liittymisehdot. 

Satavakka Oy:n yhteystiedot ja laskutusosoitteet.