Asiakkaille

Hinnasto

Satavakan sähkönsiirron hinnat 1.1.2018 alkaen:

  • Kulutusmaksu talviarkipäivä* 9,50 €/MWh
  • Kulutusmaksu, Muu aika 3,20 €/MWh
  • Verkosta ottomaksu 2,50 €/MWh
  • Verkkoon antomaksu 0,75 €/MWh
  • Voimalaitosten tehomaksu 162,50 €/MW, kk (1950 €/MW/a)
  • Perusmaksu 1200,00 €/kk,asiakas

*Talviarkipäivä: joulu-helmikuu ma-pe klo 7.00-21.00

Muut veroluonteiset maksut (mm. tehoreservimaksu, sähkövero ja arvonlisävero) laskutetaan toteuman mukaan.


Liittyminen

Satavakan suurjännitteiseen jakeluverkkoon liittymän hinnoittelu perustuu liittymisestä aiheutuviin kustannuksiin ja liittymistehon mukaiseen kapasiteettivarausmaksuun.

Satavakan liittymisperiaatteet on kuvattu erillisessä ohjeessa:

Satavakan suurjännitteisin jakeluverkon liittymismaksut ja liittymisperiaatteet

Palveluehdot

Satavakka noudattaa Energiamarkkinaviraston vahvistamia ja Energiateollisuuden suosittelemia verkkopalvelu- ja liittymisehtoja.

Suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluehdot SJVPE 2019.pdf

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot SJLE 2019.pdf

Lisätietoa voimajohdoista

Tietoa suurjännitteisen verkon rakenteesta ja turvallisuudesta lisää Fingridin sivuilta: