Satavakka raivaa Kalanti-Uusikaupunki ja Rauma-Lappi voimajohtolinjaa

Satavakka Oy suorittaa Rauma-Lappi ja Uusikaupunki-Sanno 110 kV:n voimajohtojen lähialueelta johtoa vaarantavan puuston latvasahausta. Toimenpiteen tarkoituksena on parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta kestämään paremmin poikkeavia sääolosuhteita. Sahaustyö toteutetaan toukokuussa 2023.

Latvasahaus kohdistetaan voimajohdolle vaarallisiin riskipuihin. Riskipuut on kartoitettu etukäteen laserkeilauksella. Riskipuista katkaistaan latva johdonkorkeus huomioiden siten, ettei puu latvonnan jälkeen kaatuessaan yllä kolmea metriä lähemmäksi lähintä vaihejohdinta.

Satavakka Oy on alueellinen sähköverkkoyhtiö, joka vastaa suurjännitteisestä jakeluverkkotoiminnasta (110 kV) Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin alueella. Satavakka siirtää sähköä Fingridin kantaverkosta ja voimalaitoksilta toisille verkkoyhtiöille ja asiakkaille. Satavakka omistaa 85 kilometriä 110 kV:n johtoa.

Voimajohdon omistajalla on lunastuksella saatu oikeus ja sähkömarkkinalain tuoma velvollisuus pitää johdot häiriöttöminä, puuvarmoina ja sähköturvallisuuden edellyttämässä kunnossa. Tämän hankkeen tarkoituksena on panostaa sähkönjakelun toimitusvarmuuteen ennakoivasti. Käsittelyiden avulla varmistetaan turvallinen sähkönjakelu ja sähkökatkot vähenevät.

Kartat raivattavista alueista:
Tiedotekartta_Rauma-Lappi.pdf
Tiedotekartta_Uusikaupunki-Sanno.pdf

Alla olevasta linkistä löytyy lisätietoa voimajohtojen reunapuuston hoidosta:

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/julkaisut/suurjannitejohtojen_reunametsien_hoito.pdf

Periaatepiirros voimajohdon johtoalueesta.